“Στόχος μου είναι η παροχή γρήγορων, αξιόπιστων, ποιοτικών και οικονομικών υπηρεσιών”

Δημιουργία ιστοσελίδων

– Καταχώρηση domain name
– Φιλοξενία ιστοσελίδων
– Δημιουργία ιστοσελίδων
– Δημιουργία e-shop

Επεξεργασία βίντεο

– Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο
– Μεταφορά μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών μέσων: βιντεοκασέτα, βιντεοκάμερα, DVD, φωτογραφική μηχανή, φωτογραφία, κινητό τηλέφωνο, κάρτα μνήμης, σκληρός δίσκος, media player, κασέτα ήχου, CD, συμπιεσμένο βίντεο, συμπιεσμένος ήχος, internet
– Συμπιέσεις βίντεο σε όλους τους τύπους αρχείων
– Αντιγραφή DVD και CD