“Στόχος μου είναι η παροχή γρήγορων, αξιόπιστων, ποιοτικών και οικονομικών υπηρεσιών”

Δημιουργία ιστοσελίδων

– Καταχώρηση domain name
– Φιλοξενία ιστοσελίδων
– Δημιουργία ιστοσελίδων

Επισκευή υπολογιστών

– Εγκατάσταση υπολογιστή
– Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
– Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων
– Εγκατάσταση οδηγών συσκευών (drivers)
– Εγκατάσταση εξαρτήματος
– Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
– Εγκατάσταση σύνδεσης internet και ρυθμίσεις e-mail
– Αναβάθμιση προγραμμάτων
– Αναβάθμιση υπολογιστή
– Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
– Λήψη αντιγράφων ασφαλείας
– Μεταφορά δεδομένων
– Εγκατάσταση ενσύρματου και ασύρματου δικτύου

Επεξεργασία βίντεο

– Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο
– Μεταφορά μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών μέσων: βιντεοκασέτα, βιντεοκάμερα, DVD, φωτογραφική μηχανή, φωτογραφία, κινητό τηλέφωνο, κάρτα μνήμης, σκληρός δίσκος, media player, κασέτα ήχου, CD, συμπιεσμένο βίντεο, συμπιεσμένος ήχος, internet
– Συμπιέσεις βίντεο σε όλους τους τύπους αρχείων
– Αντιγραφή DVD και CD