Δημιουργία ιστοσελίδων, Επισκευή υπολογιστών, Επεξεργασία βίντεο

«Στόχος μου είναι η παροχή γρήγορων, αξιόπιστων, ποιοτικών και οικονομικών υπηρεσιών»

Δημιουργία ιστοσελίδων

Καταχώρηση domain name
Φιλοξενία ιστοσελίδων
Δημιουργία ιστοσελίδων

Επισκευή υπολογιστών

Εγκατάσταση υπολογιστή
Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
Εγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και προγραμμάτων
Εγκατάσταση οδηγών συσκευών (drivers)
Εγκατάσταση εξαρτήματος
Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
Εγκατάσταση σύνδεσης internet και ρυθμίσεις e-mail
Αναβάθμιση προγραμμάτων
Αναβάθμιση υπολογιστή
Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
Λήψη αντιγράφων ασφαλείας
Μεταφορά δεδομένων
Εγκατάσταση ενσύρματου και ασύρματου δικτύου

Επεξεργασία βίντεο

Επεξεργασία και μοντάζ βίντεο
Μεταφορά μεταξύ ψηφιακών και αναλογικών μέσων: βιντεοκασέτα, βιντεοκάμερα, DVD, φωτογραφική μηχανή, φωτογραφία, κινητό τηλέφωνο, κάρτα μνήμης, σκληρός δίσκος, media player, κασέτα ήχου, CD, συμπιεσμένο βίντεο, συμπιεσμένος ήχος, internet
Συμπιέσεις βίντεο σε όλους τους τύπους αρχείων
Αντιγραφή DVD και CD