Βροχόπτωση (2010)

04:44 | Πειραματική | Έγχρωμο ψηφιακό βίντεο (Nokia 2630 cell phone)

Παραγωγή, φωτογραφία, μοντάζ: Γιώργος Καραστάθης