Διασκευή του “The man machine” των Kraftwerk (1999)

Προγραμματισμός: Γιώργος Καραστάθης